Mindfulness volgens Jon Kabat-Zinn

Heb je ooit de ervaring gehad dat je volledig stopte,

Dat je volledig in je lichaam aanwezig was,

Dat je volledig in je leven aanwezig was,

Dat wat je wist en wat je niet-wist,

Dat wat geweest was en wat nog ging komen,

En hoe de dingen die er precies op dit moment zijn,

Niet ook maar de geringste angst of spanning opriepen?

Dat zou een moment zijn van volledige aanwezigheid,

Zonder streven,

Voorbij aan de wens om te ontsnappen, iets te maken

Of vooruit te hollen.

Een moment van zijn in de meest pure vorm, tijdloos.

Een moment waarin het leven alleen maar is,

En je grijpt bij al je zintuigen,

Bij al je herinneringen,

Tot in je genen, om je te laten voelen:

Welkom thuis!

J. Kabat-Zinn.