If you choose freedom, life becomes magical. The magic part is that the more you release, the better it feels. The more you go into uncertainty, the more you notice how certain and safe it is. Everyone is so unhappy because he seeks security in things that are limited and always in motion and that change unpredictably.
– Adyashanti

Als je voor vrijheid kiest, wordt het leven magisch. Het magische is dat hoe meer je ontspant, hoe beter het voelt. Hoe meer je je overgeeft aan niet-weten, hoe meer je zult merken hoe zeker en veilig het is. Iedereen is zo ongelukkig omdat we zekerheid zoeken in de begrensdheid van dingen die altijd in beweging zijn en die onvoorspelbaar veranderen.