MINDFULNESS

‘De bereidheid om te kijken’

Milde, open aandacht geven

Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatie technieken.
Het is geschikt voor iedereen die anders om wil leren gaan met de onvermijdelijke stress die het mens-zijn met zich mee brengt. Je kunt gaan ervaren dat ook wanneer het leven je de rust niet lijkt te gunnen, je aandachtig aanwezig kunt blijven in elk moment. Je leert hoe je de rol van observator kunt innemen. Hierdoor krijg je meer oog voor de grote en kleine keuzemomenten uit het leven, waardoor je helderder leert zien waar je wel of geen invloed op hebt.

In essentie is mindfulness een levenshouding waarbij je leert om helder van geest, direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Centraal daarbij staat het ontwikkelen van milde, open aandacht. Aandachtig zijn in het huidige moment zonder te hoeven oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen en zonder iets te hoeven fixen.
Het is een open en vriendelijke houding ten aanzien van de lichamelijke en mentale verschijnselen die zich in en aan ons voordoen. Gedachten en gevoelens die wellicht je leven ongemerkt bepalen ga je opmerken zonder je ermee te identificeren en zonder ze weg te stoppen. Het balanceren in het midden tussen die twee bewegingen, zodat je kunt blijven kijken en je geen slachtoffer meer bent van  automatische patronen. Op een diepere laag kan mindfulness je helpen om oude, innerlijke patronen die je niet meer dienen actief los te laten en nieuwe keuzes te maken.

Werkelijk JA zeggen tegen het huidige moment en zijn zoals je bent vraagt moed en bereidheid. De moed om jezelf en dat wat je ervaart in de ogen te kijken en werkelijk te luisteren. De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je Leven en te zien dat jij aan het stuur staat.
Het ontwikkelen van onvoorwaardelijke aandacht in het moment is onmogelijk zonder vriendelijkheid voor jezelf en anderen. Mindfulness zal je dus tevens helpen om milder te worden voor jezelf en je omgeving, zodat je kunt gaan leven vanuit compassie en vertrouwen.

Acht mindfulness kwaliteiten

NIET HOEVEN OORDELEN

Je ontwikkelt bewustzijn door een houding aan te nemen van een onpartijdige getuige ten opzichte van je eigen ervaring.  Kun je zonder oordeel kijken naar dat wat er is?

OPENHEID

Stel je open voor dit moment, telkens opnieuw, eindeloos beginnen. Elk moment is uniek, beleef het alsof het de eerste keer is, zonder de sluier van verwachtingen.

GEDULD

Geduld is een vorm van wijsheid. Het is het vermogen de dingen hun eigen tijd te geven zich te laten ontvouwen. “Alles in het leven is groeien en vormt zich… zonder de angst dat er straks geen zomer zal komen”  (RM Rilke)

NIET HOEVEN STREVEN

Mediteren heeft geen ander doel dan dat je jezelf bent. Probeer geen vooruitgang te boeken; Je bent helemaal in orde zoals je nu bent.

VERTROUWEN

Doordat je beter naar jezelf leert luisteren en je lichaam beter leert kennen zul je vertrouwen ontwikkelen in jezelf en anderen. “Je hoeft niet bang te zijn, de werkelijkheid is altijd vriendelijker dan je denkt”

ACCEPTATIE

Acceptatie wil jou vertellen dat er geen oordelen zijn en dat je vanuit een blanco midden het leven en de mensen tegemoet kunt treden. 

LOSLATEN

Loslaten is een manier om de dingen te laten zoals ze zijn, om dingen te aanvaarden zoals ze zijn. Loslaten begint met leren zien wat je vasthoudt.

MILDHEID

Bestaansrecht geven aan het huidige moment zonder hier over te hoeven oordelen is onmogelijk zonder een houding van liefdevolle vriendelijkheid en mildheid naar jezelf en naar anderen.

MINDFULNESS TRAINING (MBSR)

 

Mindfulness Based Stress Reduction is in basis een 8-weeks trainingsprogramma ontwikkeld door dr. John Kabat-Zinn. Hij deed in 1979 onderzoek naar de invloed van stress en angst op lichaam en geest.

Een training is geen gespreksgroep of therapie. Het programma spreekt je aan op jouw eigen wijsheid en kracht. Het uitgangspunt is dat jij jezelf het beste weet te helpen en dat iedereen over deze mogelijkheden beschikt. Alles om te helen is al in jezelf aanwezig.
Het traject is laagdrempelig, praktisch en direct toepasbaar in je dagelijks leven. Er is geen speciale kennis, conditie of ervaring voor nodig.  Je oefent binnen de grenzen van jouw eigen kunnen en persoonlijke situatie.
Zoals Edel Maex het mooi verwoordt: “Niemand heeft ooit leren piano spelen door er een boek over te lezen….”  In de training versterk je zou je kunnen zeggen je ‘aandachtsspier’. Zoals je ook je spieren traint in de sportschool, zo train je ook je bewustzijn.

Naast het vaste, begeleide programma vraagt de training dagelijks ca. 60 minuten thuis oefenen. Je ontvangt audiomateriaal met meditaties en een werkmap ter ondersteuning hiervan.

Voor aanvang van de training vindt altijd een intake gesprek plaats.

 Wetenschappelijk onderzoek:

Maar liefst 80 tot 90% van alle ziekten hebben een relatie met spanning en stress. Dit is inmiddels wereldwijd wetenschappelijk bewezen en algemeen erkend. Je kunt dit als je belangstelling hebt nalezen op de website van de VMBN.
Samengevat is duidelijk aangetoond dat er vermindering is bij tal van lichamelijke en geestelijke stress gerelateerde en ondefinieerbare klachten.

Opbouw van de thema’s:

Week 1    De automatische piloot

Week 2    De rol van observator en waarnemen

Week 3    Grenzen

Week 4    Stress en Angst, wat is het?

Week 5    Stress bewust beantwoorden

Week 6    Mindfulness in contact

Week 7    Zelfzorg

 Week 8    Wakker blijven in je leven!