De Basis: milde, open aandacht geven

Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatie technieken.
Het is in de basis een levenshouding die geschikt is voor iedereen die anders om wil leren gaan met de onvermijdelijke stress die het mens-zijn met zich mee brengt. Je kunt gaan ervaren dat ook wanneer het leven je de rust niet lijkt te gunnen, je aandachtig aanwezig kunt blijven in elk moment. Je leert hoe je de rol van observator kunt innemen. Hierdoor krijg je meer oog voor de grote en kleine keuzemomenten uit het leven, waardoor je helderder leert zien waar je wel of geen invloed op hebt.

In essentie leer je om helder van geest, direct en ongekleurd naar je eigen ervaringen te kijken. Centraal daarbij staat het ontwikkelen van milde, open aandacht. Aandachtig zijn in het huidige moment zonder te hoeven oordelen, zonder te analyseren, zonder verwachtingen te hebben en zonder iets te hoeven fixen.
Het is een open en vriendelijke houding ten aanzien van de lichamelijke en mentale verschijnselen die zich in en aan ons voordoen. Gedachten en gevoelens die wellicht je leven ongemerkt bepalen ga je opmerken zonder je ermee te identificeren en zonder ze weg te stoppen. Het balanceren in het midden tussen die twee bewegingen, zodat je kunt blijven kijken en je geen slachtoffer meer bent van  automatische patronen. Op een diepere laag kan mindfulness je helpen om oude, innerlijke patronen die je niet meer dienen actief los te laten en nieuwe keuzes te maken.

Werkelijk JA zeggen tegen het huidige moment en zijn zoals je bent vraagt moed en bereidheid. De moed om jezelf en dat wat je ervaart in de ogen te kijken en werkelijk te luisteren. De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en te zien dat JIJ aan het stuur staat.

Acht mindfulness kwaliteiten

NIET HOEVEN OORDELEN

Je ontwikkelt bewustzijn door een houding aan te nemen van een onpartijdige getuige ten opzichte van je eigen ervaring.  Kun je zonder oordeel kijken naar dat wat er is?

OPENHEID

Stel je open voor dit moment, telkens opnieuw, eindeloos beginnen. Elk moment is uniek, beleef het alsof het de eerste keer is, zonder de sluier van verwachtingen.

GEDULD

Geduld is een vorm van wijsheid. Het is het vermogen de dingen hun eigen tijd te geven zich te laten ontvouwen. “Alles in het leven is groeien en vormt zich… zonder de angst dat er straks geen zomer zal komen”  (RM Rilke)

NIET HOEVEN STREVEN

Mediteren heeft geen ander doel dan dat je jezelf bent. Probeer geen vooruitgang te boeken; Je bent helemaal in orde zoals je nu bent.

VERTROUWEN

Doordat je beter naar jezelf leert luisteren en je lichaam beter leert kennen zul je vertrouwen ontwikkelen in jezelf en anderen. “Je hoeft niet bang te zijn, de werkelijkheid is altijd vriendelijker dan je denkt”

ACCEPTATIE

Acceptatie wil jou vertellen dat er geen oordelen zijn en dat je vanuit een blanco midden het leven en de mensen tegemoet kunt treden. 

LOSLATEN

Loslaten is een manier om de dingen te laten zoals ze zijn, om dingen te aanvaarden zoals ze zijn. Loslaten begint met leren zien wat je vasthoudt.

MILDHEID

Bestaansrecht geven aan het huidige moment zonder hier over te hoeven oordelen is onmogelijk zonder een houding van liefdevolle vriendelijkheid en mildheid naar jezelf en naar anderen.

1:1 MINDFULNESS COACHING

Een individueel mindfulness traject is een keuze voor een transformerende reis in jezelf.
De sessies op locatie en je thuis beoefening leggen een grondige basis voor meer vrijheid en leiderschap in je leven. Je leert om tot verzachting te komen op het gebied waar jij nu nog verzet en weerstand ervaart en aan het vechten bent met jezelf of het leven.

We hebben tijdens een sessie ( 1,5 a 2 uur) alle ruimte om af te stemmen op jouw situatie en verlangens.
Ik ga ervan uit dat alle wijsheid in jou zit en zal je daarom altijd aanspreken op je eigen kracht. Het uitgangspunt is dat jij jezelf het beste weet te helpen en dat ieder mens van nature over deze mogelijkheden beschikt. Alles om te helen is in jou aanwezig.
Ik help je in een veilige setting en in mijn oordeelloze aanwezigheid om stil te staan bij jezelf. Steeds opnieuw stoppen en kijken; afstemmen op je binnenwereld. Accepteren wat I s.

Naast de gezamenlijke sessie zal ik je uitnodigen om thuis dagelijks tijd vrij te maken om te oefenen en te mediteren. Dit zal je proces versnellen en ondersteunen. Je ontvangt persoonlijk ingesproken audiomateriaal en een uitgebreide werkmap ter ondersteuning hiervan.

De basis van waaruit ik werk is het MBSR programma ontwikkeld door dr. John Kabat-Zinn. Hij deed in 1979 onderzoek naar de invloed van stress en angst op lichaam en geest en ontwikkelde de mindfulness training.

NB: Voor aanvang van dit coach traject vindt altijd een intake gesprek plaats.

 

Een idee van de basis thema’s:

Week 1    De automatische piloot

Week 2    De rol van observator en waarnemen

Week 3    Grenzen en energiebewaking

Week 4    Stress en Angst, wat is het?

Week 5    Stress bewust beantwoorden

Week 6    Mindfulness en authenticiteit in contact

Week 7    Zelfzorg en mildheid

 Week 8    Wakker blijven in je leven!