Mindful leven betekent je bewuster worden van het hebben van een keuze, op elk moment. Jij bent vrij om te kiezen hoe je je wilt verhouden tot dat wat er op je pad komt. In die vrijheid ontdek ik meer en meer vreugde. Steeds minder ervaar ik mezelf als machteloos ten opzichte van mijn gevoelens en dat wat ik tegenkom op mijn levenspad. Een vraag die ik veel tegenkom van mensen en die mijzelf ook veel heeft bezig gehouden is hoe je nu weet of een keuze die je maakt of moet maken uit je hart komt of uit je hoofd?
Wat ik hierin heb ontdekt is dat er nogal wat oordelen liggen op kiezen vanuit het hoofd. We kunnen dit associëren met een keuze maken vanuit angst of ons “ego”. En dat bestempelen we dan als fout. Laten we dus eerst wat ruimte maken door hierin niet te gaan oordelen en dat keuzes vanuit het hoofd ook prima kunnen zijn! Soms zijn die keuzes nodig om in tweede instantie, op een later moment, bij je hart terecht te komen. Als een tussenstap, die je uiteindelijk laat voelen wat je op hartniveau wérkelijk wilt.
Ik heb sommige keuzes in mijn leven als ik er op terug kijk wellicht vanuit een gevoel van angst gemaakt. En toch zijn die keuzes keer op keer dienend geweest voor waar ik nu sta in mijn leven. Ze waren nodig om me te leren over mijn grenzen en veiligheid. Om mezelf steviger te manifesteren in de wereld.
Het maakt dus nogmaals in wezen helemaal niet uit van waaruit je een keuze maakt, als het jou maar een gevoel geeft van vrijheid en ruimte. Een helpende vraag die ik mezelf heb leren stellen is: voelt het als ik deze keuze maak verkrampend of verruimend in mezelf? En dan gaat het om een eerste, zuivere impuls van binnenuit. En dat hoeft niet per definitie direct een prettig gevoel te zijn. Het kán, als je blijdschap voelt dan is het een duidelijk signaal dat iets goed voelt en ruimte geeft, maar het kan ook een gevoel van opluchting zijn na een huilbui vanuit verdriet. Je kunt er hoe dan ook op vertrouwen dat je hart altijd eerlijk antwoord geeft. Ons stress systeem, ons lichaam, zit zo in elkaar dat je automatisch wel terugdeinst (verkrampt) als het niet veilig voor je is. Of je nu op een hoog flatgebouw staat of een spannende keuze maakt…
Een mindfulness docent van me zei altijd als ik weer eens langs kwam met de vraag: ‘Ja maar hoe weet ik nou of ik de juiste keuze maak?!’ ‘Dat weet je niet,… dat voél je’ zei hij dan altijd.
Weten is hoofd. Voelen is hart. En soms maak je keuzes vanuit je hoofd die op hartsniveau toch ruimte maken. Er kan rust komen. En komt er géén rust na het maken van een beslissing, blijft er een angstig rondspoken van gedachten gaande, dan is dat wellicht een signaal dat het hoofd er tussen is gekomen. Je zult dan verwarring ervaren en dan moet je misschien weer even terugkeren naar je vertrekpunt om je opnieuw af te stemmen.

En dan wordt het maken van keuzes als mee stromen met de rivier van het leven. Dan blijf je in beweging en bestaan er geen foute keuzes. Iedere stap is belangrijk op het pad naar meer vrijheid.