In de dagen voorafgaand aan Kerst deel ik graag het prachtige gedicht “De herberg”  met jullie. Over verwelkomen en de bereidheid om werkelijk aanwezig te zijn.
Wat klopt er aan jouw deur? En mag het binnenkomen…?

De Herberg

Dit mens-zijn is als een herberg
Elke dag weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie,
een benauwdheid;
Een flits van inzicht komt als een
onverwachte gast.

Zet je voordeur wijd voor hen open,
laat ze allemaal binnen. Met open hart.
Zelfs als er een menigte
verdrietigheden binnenstormt
die met geweld al je meubilair op straat gooit

Sta er niet aan in de weg,
bejegen elke gast met evenveel eerbied.

Misschien komt hij de boel wel
ontruimen om plaats te maken
voor een nieuwe verrukking.

De donkere gedachten, de schaamte, de kwade wil,
wees voor hen aanwezig.

Wees helemaal aanwezig, voor iedereen die langskomt.
Je kunt ze zien als gestuurd
om jou als raadgevers te dienen.

Naar: Mowlana Jalaluddin Rumi