Wat is EmotieCoaching?

EmotieCoaching is een coachvorm waarbij je emotionele navigatiesysteem sturing geeft aan het gesprek. Ik vertaal als coach jouw binnenwereld en wat deze aangeeft nodig te hebben. We gaan niet in op verhalen maar via de emoties die jij ervaart kunnen we direct naar de kern. Ik geef je als coach een zetje in de richting die jouw natuurlijke ontwikkeling al heeft ingezet. Je emoties bepalen dus wat er nodig is en ik help je dit naar je bewustzijn te brengen, zodat helder wordt welke overtuigingen niet meer helpend zijn voor jou.
Zo kun je gaan leven naar wie je werkelijk bent in plaats van wie je denkt te moeten zijn!

8 Emotiegroepen

De EC methode is ontwikkeld door Vera Helleman, schrijfster van de Emotie Encyclopedie en het brein achter de 8 emotiegroepen (Liefde, Angst, Boosheid, Verdriet, Afkeer, Vreugde, Verbazing & Schuld/Schaamte) die elk een ander levensthema representeren.
De 8 levensthema’s die hiermee samenhangen vormen het geheel van creatie en schepping.
Wanneer er emoties uit een bepaalde emotiegroep wringen help ik jou je weer terug in je kracht te zetten binnen dit levensthema.

Een sessie

Samen kijken we welke emotionele knelpunten er om aandacht vragen. Je zult in een sessie direct tot inzichten komen die een proces in gang zetten ofwel je huidige proces versnellen. De emoties die het meest aan de oppervlakte liggen geven aan welke stappen er op dit moment nodig zijn binnen welk thema.
Een EC sessie is altijd op maat. Het doel is om jou zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken op het pad naar je geluk! Je zult een nieuw en positiever contact met je gevoel ervaren, wat je nu als navigatiesysteem in jouw leven kunt inzetten.

EmotieCoaching is passend voor jou wanneer je:

 •  Verstrikt zit in emoties
 •  Je slachtoffer voelt van angst, boosheid, schuld, depressie, verdriet enz.
 •  Behoefte hebt aan innerlijke rust en vrijheid
 •  Je burnout, rouw of depressie ervaart
 •  Wilt leren leven vanuit jezelf
 •  Je verwijderd voelt van jezelf of niet weet waar je heen wilt op je pad
 •  Disbalans of geen flow ervaart in je leven
 •  Op zoek bent naar een coach vorm die snel tot de kern komt, zonder in het verleden te duiken


  Wat levert het je op?

 • Meer zelfredzaamheid en sturing over je leven
 • Meer vreugde en flow
 • Meer innerlijke rust
 • Een dieper vertrouwen in het leven
 • Je gaat aantrekken wat bij je past
 • Bewustwording van je innerlijke kompas
 • Inzicht in wie je werkelijk bent