Er bestaan geen verkeerde keuzes als je het mij vraagt. En keuzes kunnen veranderen. En soms zijn keuzes nodig om je te realiseren dat je een andere keuze wilt maken!
Als ik terug kijk op de afgelopen tijd zijn er meerdere momenten geweest waarop ik innerlijk voelde dat er een beslissing van me werd gevraagd. Een heldere, duidelijke beslissing en verbonden intentie. Die daarnaast ook een concrete stap van me vroeg. Dus om aan die interne keuze ook daadkracht toe te voegen en concreet iets in gang te zetten.

En herhaaldelijk merk ik dat puur door het maken van deze keuzes en het ernaar durven handelen, er een innerlijk bevrijding ontstaat, waardoor ik me weer opnieuw kan verhouden tot eenzelfde reële werkelijkheid (volgen jullie me nog?;)
Dus eenzelfde feitelijke situatie of gebeurtenis in mijn leven kan ik met andere, weer nieuwe ogen bekijken, omdat er innerlijk iets heeft kunnen veranderen.
Puur door me te verbinden met een innerlijke keuze en ernaar te handelen komt de weg vrij naar een nieuwe keuze. En die kan ogenschijnlijk totaal haaks staan op de vorige. Ik ervaar het zo dat er door te kiezen innerlijk iets vrij kan komen. Het is een erkennen van een bepaald verlangen in jezelf, wat je door te kiezen ook ‘ bekent’ en uiteindelijk bevrijd.

Elke keuze kan zo een opstap zijn naar een volgende.
Er bestaat niet een juiste en enige keuze. Het zijn allemaal stappen. Stappen op jouw pad, die zolang je ze bewust zet , in het moment, helemaal ondersteunend zijn aan jouw unieke pad. Elke stap is dus nodig! Ook de stappen die ogenschijnlijk vreemd aanvoelen, lijken af te wijken van de A1… Soms zijn die nodig om te kunnen voelen wat jouw werkelijke hoofdweg is.
Met elke bewuste! keuze en stap bevrijd ik iets in mijzelf. Na deze stap kan ik weer voelen of het nog klopt en waar ik bij mag sturen of dat ik verder ga in deze richting.

Het geeft kracht om deze stappen te zetten. Om hierin te mogen spelen en onderzoeken. Vallen om te ontdekken dat deze richting niet bij je hart paste. En ook dit wilde je meemaken!

Alles waar we bewust voor kiezen willen we (zei het onbewust) meemaken, ervaren. Omdat we ervan kunnen leren.
En soms komen er dingen op ons pad die we onbewust hebben ‘ uitgekozen’ om ons wakker te prikken. Wakker worden om zelf het roer in handen te nemen en te gaan sturen.

Zo word het leven een weer een spel, waarin elke keuze, elke stap belangrijk is om verder te groeien.