Algemene Voorwaarden

Aanmelden
Je kunt jezelf middels de website of per e-mail inschrijven of aanmelden voor een 1:1 traject of Coach sessie.

Na de inschrijving ontvang je een e-mail met een bevestiging van de inschrijving, nodige extra informatie en de routebeschrijving.  Je inschrijving is de bevestiging dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Tot 14 dagen voor aanvang van een traject is het mogelijk om je schriftelijk of per e-mail af te melden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. In verband met planning en voorbereiding worden na deze termijn 80% van je investering in rekening gebracht.

Voor een coach sessie geldt een kosteloze annulering tot 24 uur van tevoren. Hierna wordt de sessie volledig in rekening gebracht.

Overmacht
Het kan voorkomen dat het aanbod niet kan doorgaan doordat ik uitval. Wanneer een traject of sessie niet kan doorgaan door overmacht of op grond van onvoldoende aanmeldingen behoud ik mij het recht om het aanbod te annuleren, naar een later geplande datum te verschuiven of een passend alternatief te bieden. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan niet op mij worden verhaald.

Factuur
De factuur dient te worden voldaan voor de aanvang van het traject en op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij er schriftelijk ander afspraken zijn gemaakt. Voor de verzonden factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Ik wil je vragen om deze binnen 7 dagen te voldoen.
Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de sessies die deel uitmaken van het traject waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.
Voor losse coach sessies wordt achteraf gefactureerd.

Zijn er vragen of opmerkingen over deze voorwaarden neem dan gerust contact op.